Het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT)

Wat is NMT?

Het Neurosequentiële Model van Therapie (Neurosequential Model of Therapeutics ©) is ontwikkeld door dr. Bruce D. Perry, kinder- en jeugdpsychiater en oprichter van de ChildTrauma Academy in Houston, Verenigde Staten, als aanvulling op de bestaande modellen. Het NMT is een evidence-based practice. Het is een (neuropsychologisch) ontwikkelingsmodel, als het ware een lens om door naar (de ontwikkeling van) het individu te kijken.

We weten dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op ons gedrag. Onder andere genetische factoren, vroege hechtingservaringen en positieve en negatieve ervaringen in de kindertijd dragen bij tot het huidige functioneren. Met behulp van het NMT reconstrueert de hulpverlener deze individuele (ontwikkelings)route van het kind. Het brengt kwetsbaarheid en weerbaarheid in beeld maar ook de relationele buffer.

De ontwikkeling van het kind – zowel op motorisch, emotioneel, sociaal als cognitief niveau – wordt met het model volledig in kaart gebracht. Het is geen specifiek behandelmodel of -techniek, maar zoals gezegd, een ‘lens’, waardoor we beter zicht krijgen op de meest passende interventie om het kind, en daarmee het gezin, verder te helpen. Naast de traditionele behandelprogramma’s biedt het ruimte voor interventies die essentieel of therapeutisch kunnen zijn voor de ontwikkeling van het individuele kind zoals bv. psychomotore kindertherapie of sensomotorische integratietherapie. Hoewel dit model nog in de kinderschoenen staat, is het een veelbelovende aanpak waarmee we kinderen met psychische en gedragsproblemen beter kunnen begrijpen en behandelen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Nadat ik samen met de psycholoog heb gewerkt met het NMT model ben ik heel anders naar mijn kind gaan kijken. Ik begrijp meer waar haar problemen en trauma vandaan komen.

Moeder van T. (12 jaar)

Stel uw vraag