Onderzoek bij kinderen en jongeren

Hoe ziet een onderzoek eruit?

Wanneer na het intakegesprek met u afgesproken is dat uw kind onderzocht gaat worden, komt uw kind op de wachtlijst te staan.

Wanneer uw kind aan de beurt is voor onderzoek zal telefonisch of per e-mail contact met u worden opgenomen om een eerste onderzoeksafspraak te plannen. Vaak zijn er meerdere afspraken met het kind nodig om het onderzoek in zijn geheel af te kunnen ronden. Vaak kunnen deze afspraken alleen onder schooltijd gepland worden. Een afspraak voor onderzoek duurt minimaal 45 minuten tot maximaal 2 uur achter elkaar, afhankelijk van de testen die afgenomen worden.

Wanneer het onderzoek afgerond is, worden de gegevens uitgewerkt in een verslag. Dit verslag zal in een adviesgesprek met u doorgenomen worden. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor evt. behandeling of begeleiding doorgenomen worden. Er wordt naar gestreefd om het adviesgesprek binnen een maand na de laatste onderzoeksdag met u in te plannen. Soms wil school ook graag een gesprek over de resultaten van het onderzoek. In overleg met u kan een schoolgesprek ingepland worden. Een schoolgesprek vindt altijd plaats met (een van de) ouders erbij.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stel uw vraag