Kortdurend en generalistisch behandelen

Kortdurend en generalistisch behandelen

Kortdurend en generalistisch behandelen, wat houdt dit in?
Bij de start van de behandeling wordt met u samen het behandelplan opgesteld. Er wordt tijd besteed aan het samen kijken naar de verwachtingen betreffende de behandeling. Welke behandeling maar ook de duur van de behandeling. De behandeling die bij JIPP wordt ingezet kenmerkt zich door een generalistisch en kortdurend karakter. De verwachting over de duur van de behandeling wordt besproken en samen beslissen we met u wat er nodig is om weer zelfstandig verder te gaan. We streven daarbij niet naar perfectie maar wel om u zo snel mogelijk in uw eigen kracht te zetten zodat u weer zelfstandig de regie over uw leven kunt hebben.

Voor de behandeling maken wij gebruik van evidence-based behandelingen met een kortdurend karakter. Welke behandelingen JIPP biedt vindt u onder het kopje behandelingen. Samen met u kijken we welke behandeling het meeste geschikt is voor uw klachten. Het betrekken van naasten vinden wij belangrijk omdat zij kunnen helpen en ondersteunen om zo weer snel de eigen regie te krijgen. We evalueren regelmatig met u over de voortgang en kijken wat er nog nodig is om te kunnen afronden. In de afrondingsfase bespreken we met u de nazorg bv door de inzet van belangrijke anderen in uw systeem of de POH GGZ bij de huisarts. Ook maken we met u een plan wat u kunt doen als u voelt dat het minder gaat. Dit plan delen we met uw toestemming ook met de POH GGZ (huisarts) en belangrijke anderen uit uw systeem.

Stel uw vraag