Behandelplan

Wat houdt het behandelplan in?

Op basis van alle informatie uit de intake komen we in overleg met u tot een voorstel voor behandeling. Dit kan diagnostiek (onderzoek) of behandeling zijn. Een en ander verwerken we in een behandelplan waarin hulpvraag en doelstellingen zijn verwerkt. Dit leggen we aan u voor en we beslissen samen met u over de juiste invulling van het behandelplan. 

Wij leggen u duidelijk uit wat het behandelplan inhoudt en wat er voor uw klachten mogelijk is. Wij geven u een indicatie van de duur van de behandeling. Tussentijds evalueren we met u of het behandelplan nog aansluit of dat er aanpassing nodig is. Dit doen we met een frequentie die past bij de geschatte duur van de behandeling. Hierin heeft u natuurlijk ook een belangrijke inbreng. Met uw toestemming wordt aan uw huisarts teruggekoppeld dat we gaan starten en waar we aan gaan werken.

Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een goed aanbod te komen. Mochten we er niet uitkomen dan zoeken wij met u naar een alternatief. 

De intake en het behandel- of onderzoekstraject sluiten niet direct op elkaar aan. Wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wij werken volgens de normen en richtlijnen die bij onze beroepsgroep horen (de Treeknormen). 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Eerst zat mijn hoofd helemaal vol. Alles zat op elkaar in mijn hoofd. Nu is het allemaal wat meer geordend en heb ik meer ruimte in mijn hoofd.

S. (9 jaar)

Het afsluiten van de behandeling

Bij het afsluiten van de behandeling vragen we uw toestemming om een kort verslagje over het verloop van het behandeltraject naar de huisarts te sturen. Hierin kunnen ook nog specifieke zaken worden opgenomen over bijvoorbeeld de nazorg door het netwerk, huisarts, POH of verdere begeleiding voor u of uw kind.

Na afsluiten wordt uw dossier (wettelijk verplicht) voor 15 jaar bewaard.  Wilt u dat uw dossier vernietigd wordt dan kunt u hierover het gesprek aangaan met uw behandelaar en wordt u gevraagd daarvoor een formulier in te vullen en te ondertekenen.

Evalueren behandeling en klanttevredenheid

Na afloop van uw behandeling wordt u gevraagd dezelfde klachtenvragenlijst in te vullen als bij de intake om de resultaten van de behandeling te evalueren. Als u daar toestemming voor geeft worden deze resultaten landelijk anoniem verwerkt. Het evalueren van de behandeling is een eis vanuit de zorgverzekeraars. Het betreft de Routine Outcome Monitoring of wel ROM. Daarnaast vragen we u een klanttevredenheidslijst in te vullen. Met de informatie die we daaruit krijgen, kunnen we onze zorg nog beter op de wensen van cliënten afstemmen. Het invullen van de vragenlijsten wordt op prijs gesteld door ons maar is geen verplichting. 

Stel uw vraag