Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling

Intelligentie onderzoek bij kinderen en jongeren

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen start al op zeer jonge leeftijd. Deze ontwikkeling houdt in dat een kind een eigen persoonlijkheid ontwikkelt die overeenkomt met verwachtingen en gedragingen in de sociale omgeving. Kinderen leren door te observeren en te oefenen sociale regels, normen en waarden van hun omgeving. Op deze manier traint een kind zichzelf in het omgaan met andere mensen. Deze ‘training’ gaat eigenlijk een leven lang door.

De sociale ontwikkeling gaat over de ontwikkeling van begrip voor anderen en een positieve houding in sociale situaties. De emotionele ontwikkeling gaat over het leren kennen, herkennen en begrijpen van eigen gevoelens en die van anderen, en daarmee omgaan op een sociaal aanvaardbare manier.

In de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren kan door toedoen van allerlei gebeurtenissen iets mis gaan. De ontwikkeling kan hierdoor stagneren of zelfs terugvallen in een eerdere fase. Vaak komt de sociaal-emotionele ontwikkeling weer op gang wanneer de lastige situatie of gebeurtenis onder controle of opgelost is.

Soms gebeuren er in het leven van een kind of jongere echter zaken die er voor zorgen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling niet verloopt zoals het hoort, denk aan het scheiden van de ouders, een ongeluk, het verlies van een dierbare of het hebben van angsten. Hulpvragen voor een onderzoek naar de sociale- en emotionele vaardigheden en belemmeringen van een kind of jongere kunnen hierdoor uiteenlopend van aard zijn. Het kan gaan om onderzoek naar de aanwezigheid van (faal)angst, onderzoek naar de zelfbeleving van het kind, onderzoek naar de schoolbeleving van het kind of handelingsgericht onderzoek bij sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

Procedure
Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind of jongere bestaat uit de afname van verschillende persoonlijkheids-, coping- en competentiebelevings-vragenlijsten, een gesprek en de afname van divers projectief materiaal. Afhankelijk van de hulpvraag en eventueel aanvullend onderzoek, zal dit onderzoek één of twee uren in beslag nemen. Aan ouders wordt gevraagd om een ontwikkelingsvragenlijst in te vullen, aan school wordt gevraagd om een schoolvragenlijst in te vullen.

Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling zal ongeveer 2 tot 3 uur in beslag nemen, verspreid over verschillende dagdelen.

Stel uw vraag