Oplossingsgerichte therapie

Wat is Oplossingsgerichte therapie?

Therapeuten die werken volgens de theorie van probleemoplossende therapie zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om te begrijpen hoe een klacht is ontstaan. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept oplossingsgerichte therapie zich in mogelijke oplossingen. Vanaf het begin wordt men aangemoedigd zich te concentreren op de dan nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaat men ervan uit dat men de  oplossing onbewust al in zich heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

L. is zelfverzekerder geworden. We zien dat ze zelfstandiger is geworden en meer alleen durft te doen. Er is niet meer opeens paniek. Ze heeft nu zelf oplossingen in haar hoofd.

Moeder L. (9 jaar)

In oplossingsgerichte therapie concentreert men zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. Men bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich alleen op het verleden als het om successen gaat. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst. De behandelaar let niet op de klacht, maar op datgene wat men al goed doet.

De therapie is er voor volwassenen en kinderen/jongeren

Voor meer informatie over Oplossingsgerichte therapie:

www.solution-focussed.nl  

Stel uw vraag