Informatie voor scholen

Informatie voor scholen

Heeft u als leerkracht of docent zorgen over de leerresultaten van een leerling? Ziet u een leerling altijd alleen lopen op het schoolplein? Heeft u zorgen over de thuissituatie van een leerling? Dan is het van belang om te bekijken hoe de betreffende leerling het beste geholpen kan worden. U kunt uw zorgen delen met de ouders van het kind en hen adviseren externe hulpverlening in te schakelen. Scholen kunnen niet rechtstreeks kinderen en hun ouders naar Praktijk JIPP verwijzen of hen aanmelden. Ouders hebben een verwijzing van de huisarts nodig of doorverwijzing van de gemeente en melden hun kind zelf aan. De meeste ouders vinden het goed dat Praktijk JIPP de school betrekt in het hulpverleningsproces, sommige ouders geven echter geen toestemming aan Praktijk JIPP om contact met de school van hun kind te hebben. Ouders ondertekenen bij aanmelding een schriftelijke toestemmingsverklaring waarin aangegeven wordt of zij contact tussen de school en Praktijk JIPP goedkeuren. Zonder deze goedkeuring mag Praktijk JIPP geen informatie verstrekken over het kind aan de school.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Nadat JIPP meegegaan is naar het schooloverleg van mijn kind, begrijpt de school mijn kind veel beter.

Moeder van N. (7 jaar)

Stel uw vraag