Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling

Autismespectrumstoornis onderzoek bij kinderen en jongeren

Autisme is een stoornis in de hersenen. Het is een ontwikkelingsstoornis: een stoornis waarmee je geboren wordt en die op alle ontwikkelingsgebieden invloed heeft. De ontwikkeling van sociale relaties, taal en motoriek, spel en het begrip van de dagelijkse wereld kan anders of verstoord verlopen. Autisme komt voor bij kinderen met een lage, normale of hoge intelligentie.

Bij kinderen en jongeren met autisme spectrum problematiek is er sprake van een afwijkende informatie verwerking. Informatie die via de zintuigen (zien, horen, tast, proeven en ruiken) in de hersenen aan komt wordt niet goed verwerkt. Mensen met autisme spectrum problematiek zijn gericht op het waarnemen van details en missen de context. Hierdoor leggen ze de verkeerde verbanden of missen ze de betekenis van de situatie. Hierdoor is de wereld voor hen onveilig, waardoor ze veiligheid zoeken in bijvoorbeeld routines. Bij veranderingen kunnen kinderen en jongeren met autisme dan ook erg in paniek raken.

Procedure
Een onderzoek naar autisme bestaat uit een uitgebreide ontwikkelingsanamnese die deels in een gesprek en deels via een vragenlijst wordt afgenomen. Indien nodig zal er dossieranalyse plaatsvinden van eerder uitgevoerde onderzoeken of hulpverlening. Daarnaast wordt aan school gevraagd om een schoolvragenlijst in te vullen.

Jonge kinderen worden onderzocht met de ADOS. Dit is een observatie-instrument dat de manier van contactname, taal, verbeelding en fantasie in kaart brengt. Vaak wordt naast de ADOS ook gekozen om een SON-R af te nemen. Dit is een intelligentietest die de redeneervaardigheden en performale vaardigheden in kaart brengt, zonder dat hier taal bij nodig is.

Bij oudere kinderen en jongeren worden naast de ADOS ook verschillende vragenlijsten afgenomen om meer zicht te krijgen op de persoonlijkheid, competentiebeleving en manier van omgaan met problemen. Ook wordt projectief materiaal gebruikt om de mate van fantasie en verbeelding te meten. In overleg wordt ook regelmatig een aanvullend intelligentieonderzoek afgenomen, om meer zicht te krijgen op de sterke en zwakke kanten van het kind of de jongere.

Een onderzoek naar autisme zal tussen 2 en 4 uur in beslag nemen, verdeeld over verschillende dagdelen.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stel uw vraag