Onderzoek naar ADHD bij kinderen en jongeren

ADHD onderzoek bij kinderen en jongeren

Bij kinderen en jongeren met aandachtstekort is er vaak sprake van een gebrek aan selectieve aandacht. Het richten van de aandacht op iets zonder erg te hebben in de prikkels van de omgeving kan lastig zijn. Ook zijn er vaak problemen met de volgehouden aandacht. Een kind of jongere is dan snel afgeleid, kan maar kort ergens mee bezig zijn en gaat taken uit de weg die inspanning vergen. Vaak wordt gezien dat het kind of de jongere niet echt alert is en/of veel vergeet.

Kinderen en jongeren met hyperactiviteit zijn motorisch vaak onrustig. Ze bewegen zich op een drukke manier, kunnen moeilijk stil zitten, zijn altijd bezig en kunnen niet goed rustig spelen of met een taak bezig zijn.

Kinderen en jongeren die hyperactief zijn hebben vaak ook een gebrekkige impulscontrole. Ze doen vaak gelijk wat in hen opkomt, hebben moeite om op hun beurt te wachten of geven al antwoord voordat de vraag gesteld is. Ook onderbreken ze andermans bezigheden regelmatig en hebben ze moeite met het opvolgen van opdrachten van een ander.

Procedure
Bij Praktijk JIPP kan uw kind onderzocht worden wanneer er een vermoeden bestaat van ADHD. Een onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek in combinatie met een aanvullend onderzoek naar ADHD. In dit onderzoek wordt door middel van verschillende testen gekeken naar de selectieve en volgehouden aandacht van het kind. Ook worden de geheugenfuncties en concentratie gemeten. Daarnaast wordt aan ouders gevraagd om een ontwikkelingsvragenlijst in te vullen en zal aan school gevraagd worden om een schoolvragenlijst in te vullen.

Een onderzoek naar ADHD zal ongeveer 3 uur in beslag nemen, verspreid over verschillende dagdelen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stel uw vraag