samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners

JIPP vindt het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met partners in de GGZ, WMO, thuiszorg en jeugdhulpverlening. Zo kunnen wij een breed aanbod bieden aan onze cliënten en waar nodig doorverwijzen naar een lichtere vorm van hulp of deze juist intensiveren. Ondersteuning thuis of begeleiding thuis kan vlot ingezet worden.

JIPP zit samen met GGZ praktijken de Kreek (Zeeuws-Vlaanderen), Triade (Walcheren) en jeugdhulpvoorzieningen Prokino en KIO en Juustom in het  samenwerkingsverband TIJ (Team Integrale Jeugdhulp).

JIPP heeft verder een samenwerkingsovereenkomst dan wel participeert met de volgende partijen:

  • ZHCO/EGZ, waaronder veel huisartsen van Zeeland vallen.
  • Ithaka
  • Emergis volwassenzorg
  • Deelnemer van convenant suïcide preventie “Zeeland zonder Zelfmoord”
  • PsyQ

JIPP maakt deel uit van ZEGG u.a. een coöperatie waarin een aantal vrijgevestigde partijen samenwerken (Triade volwassenen in Goes en Psychologisch bureau de Winter in Zierikzee). Onderling proberen wij de wachttijd voor de volwassen GGZ zo kort mogelijk te houden.

JIPP werkt samen met Kinderartsen dokter Gerling, dokter Sulkers en dokter Gerritsen en heeft binnen het samenwerkingsverband TIJ de mogelijkheid tot consultatie van een psychiater.

JIPP participeert in het platform Boven de Westerschelde waarin de GGZ in zijn geheel centraal staat.

     

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Dankzij de juiste hulp heb ik geleerd mij diagnose te zien als een vertrekpunt waarmee ik aan de slag kan. Heb ik geleerd te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Ik ben meer dan mijn autisme, ik ben een mens met unieke kwaliteiten en eigenschappen.

G. (37 jaar)

Stel uw vraag