Voor Verwijzers

Voor Verwijzers

Voor verwijzers
Huisartsen, CJG’s, gemeentelijke toegang, kinderartsen en kinderpsychiaters en jeugdartsen kunnen verwijzen naar JIPP. Voor volwassenen geldt dat alleen de huisarts mag verwijzen.

U kunt naar JIPP verwijzen voor psychologische behandeling en diagnostiek. Door onze samenwerking met aanpalende hulpverleningsinstellingen kunnen wij binnen de behandeling ook begeleiding inzetten vanuit de WMO, thuiszorg, en jeugdhulpverlening.

JIPP participeert in het samenwerkingsverband TIJ (team integrale jeugdhulp, www.tij-zeeland.nl).

Voor volwassenen heeft JIPP contracten met de meeste grote zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, DSW en Caresq) voor de basis GGZ. JIPP biedt geen specialistische GGZ voor volwassenen. Dit houdt in dat zware psychiatrische problematiek niet bij ons behandeld kan worden. Ook ernstig suïcidegevaar, ernstige eetproblemen en psychotische stoornissen kunnen wij niet behandelen. Wij hebben voor volwassenen vooralsnog geen samenwerking met een psychiater en ook geen crisisdienst.

ADHD, Autisme, trauma, lichte persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen, angsten en somberheid kunnen echter goed behandeld worden bij JIPP. Zie hiervoor ook de behandelmogelijkheden en klachten zoals deze verder op de website staan.

Voor kinderen tot 18 jaar biedt JIPP behandeling en diagnostiek voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Huisartsen, het CJG’s en school- en kinderartsen zijn de grootse groep verwijzers voor kinderen tot 18 jaar.

Wij werken binnen het samenwerkingsverband TIJ. Hierdoor kunnen we een integraal aanbod van zorg geven. De lijnen zijn kort en hulp kan snel ingezet en aangepast worden.

Hoe houden we u op de hoogte?
Een goede communicatie tussen verwijzer en onze praktijk vinden we belangrijk. Als de cliënt hier toestemming voor geeft, informeren wij u na de intake over wat we gaan doen, na de diagnostiek wat de uitkomst en het advies is en bij behandeling na afsluiten over het resultaat. Indien gewenst informeren wij bij een behandeling ook tussendoor.

We sturen deze informatie bij voorkeur via de beveiligde mail: zorgmail. Voor onze praktijk is dit maatschapjipp@zorgmail.nl via deze mail kunt u ons ook bereiken naast ons telefoonnummer 0113-232552.

Verwijsbrief

De voorwaarde voor de verwijsbrief voor volwassenen zijn:

 • Cliëntgegevens
 • Graag vermelden dat het een verwijzing is voor Praktijk JIPP
 • Verwijzing naar basis GGZ (BGGZ)
 • Reden van verwijzing
 • Relevante medische en psychosociale gegevens (voor zover bekend)
 • De verwijsbrief dient ondertekend te zijn
 • Datum
 • AGB-code verwijzer

De voorwaarde voor een verwijsbrief voor kinderen zijn:

 • Cliëntgegevens
 • Graag vermelden dat het een verwijzing is voor Praktijk JIPP
 • Verwijzing naar basis GGZ (BGGZ) / specialistische GGZ (SGGZ)
 • Reden van verwijzing
 • Relevante medische en psychosociale gegevens (voor zover bekend)
 • De verwijsbrief dient ondertekend te zijn
 • Datum
 • AGB-code verwijzer

De verwijsbrief kan gemaild worden naar maatschapjipp@zorgmail.nl. Wij vragen u om aan cliënten te vragen om zelf contact op te nemen met ons voor een telefonische aanmelding.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

L. is zelfverzekerder geworden. We zien dat ze zelfstandiger is geworden en meer alleen durft te doen. Er is niet meer opeens paniek. Ze heeft nu zelf oplossingen in haar hoofd.

Moeder L. (9 jaar)

Stel uw vraag