Autisme spectrum stoornissen

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Onderzoek naar Autisme spectrum stoornissen (Volwassenen)

 

Autisme is een stoornis in de hersenen. Het is een ontwikkelingsstoornis: een stoornis waarmee je geboren wordt en die op alle ontwikkelingsgebieden invloed heeft. De ontwikkeling van sociale relaties, taal en motoriek, spel en het begrip van de dagelijkse wereld kan anders of verstoord verlopen. Autisme komt voor bij mensen met een lage, normale of hoge intelligentie.

 

Bij mensen met autisme spectrum problematiek is er sprake van een afwijkende informatie verwerking. Informatie die via de zintuigen (zien, horen, tast, proeven en ruiken) in de hersenen aan komt wordt niet goed verwerkt. Mensen met autisme spectrum problematiek zijn gericht op het waarnemen van details en missen de context. Hierdoor leggen ze de verkeerde verbanden of missen ze de betekenis van de situatie. Hierdoor is de wereld voor hen onveilig, waardoor ze veiligheid zoeken in bijvoorbeeld routines. Bij veranderingen kunnen mensen met autisme soms dan ook erg in paniek raken.

De hoofdkenmerken van autisme spectrum problematiek:

 

  • Beperkingen in het contact met andere mensen

 

Sommige kinderen en jongeren houden zich afzijdig in het contact, anderen zoeken juist te veel contact. Het gebrek aan inzicht in andermans gevoelens en gedachten is een duidelijk kenmerk bij alle kinderen en jongeren met autisme, zelfs bij kinderen en jongeren die graag aardig en behulpzaam willen zijn.

 

  • Beperkingen in communicatie en taalgebruik

 

De taal komt soms laat op gang en er zijn bijzonderheden in de taal: een monotone stem, het letterlijk nemen van taal, moeilijke grapjes begrijpen, veel over een enkel onderwerp praten, niet echt sprake van een gesprek dat over en weer gaat, moeilijk gebaren en gezichtsuitdrukkingen begrijpen etc.

 

  • Gebrekkig voorstellingsvermogen

 

Kinderen en jongeren met autisme kunnen vaak moeilijk iets voorstellen wat er niet is of wat komen gaat. Fantasie en spel ontwikkelen zich niet zoals bij gewone kinderen. Fantasie kan geheel afwezig zijn, maar er kan juist ook sprake zijn van een te veel aan fantasie en bizarre fantasie.

 

  • Beperkt gebied van belangstelling en activiteiten

 

Kinderen en jongeren met autisme kunnen sterk vast houden aan gewoonten en routines. Vaak hebben ze een onderwerp of een aantal onderwerpen waar ze extreem in geïnteresseerd zijn.

 

De meest bekende vormen van autisme zijn:

 

  • de autistische stoornis, ook wel kernautisme genoemd.

 

  • het syndroom van Asperger. Bij deze vorm van autisme is de taalontwikkeling over het algemeen goed verlopen en de intelligentie gemiddeld of boven gemiddeld.

 

  • PDD-NOS. Deze vorm wordt ook wel ‘aan autisme aanverwante contactstoornis’ genoemd.

 

  • McDD. Een vorm van autisme waarbij het niet kunnen scheiden van fantasie en werkelijkheid centraal staat.

 

Al deze vormen van autisme samen vormen het autismespectrum. Bij alle vormen van autisme staat het ‘anders denken’ centraal, maar de manier waarop autisme zich uit kan heel verschillend zijn. Geen enkel mens is hetzelfde, dus ook niet wanneer ze een vorm van autisme hebben.

 

Procedure:

 

Bij Praktijk JIPP kunnen volwassenen onderzocht worden wanneer er een vermoeden is van een autisme spectrum stoornis.

 

Een onderzoek naar autisme bestaat uit een uitgebreide ontwikkelingsanamnese die deels in een gesprek en deels via een vragenlijst wordt afgenomen. Indien nodig zal er dossieranalyse plaatsvinden van eerder uitgevoerde onderzoeken of hulpverlening. Daarnaast wordt indien mogelijk of noodzakelijk een gesprek met de partner of u samen gepland.

 

Door middel van tests en vragenlijsten wordt er daarnaast gekeken naar uw beleving, uw stijl en flexibiliteit van denken, planningsvaardigheden, afleidbaarheid etc. In overleg wordt ook regelmatig een aanvullend intelligentieonderzoek afgenomen, om meer zicht te krijgen op uw sterke en zwakke kanten en mogelijkheden.

 

Een onderzoek naar autisme zal tussen 2 en 4 uur in beslag nemen, verdeeld over verschillende dagdelen.

 

 

Terug

Copyright 2017 by Praktijk JIPP te Goes