Behandeling

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

 

 

 

Behandelaanbod volwassenen

 

Bij welke problemen kan JIPP u helpen?

•Stemmingsklachten

•Dwangklachten

•angst- en paniekklachten

•ASS

•ADHD

•Trauma gerelateerde klachten

•Persoonlijkheidsproblematiek

 

In de behandelingen volgt JIPP de GGZ-zorgstandaarden (te vinden op https://www.ggzstandaarden.nl) en de richtlijnen vanuit onze beroepsvereniging het NIP. Jipp vindt het belangrijk te werken volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen om zo de cliënt de juiste en beste hulp te kunnen leveren. Zo nodig werkt zij daarvoor ook samen met aanpalende organisaties als het gaat om begeleiding thuis of gezinsbegeleiding.

Wij werken met de volgende zorgstandaarden en met de bijbehorende generieke module individueel zorgplan en behandeling:

 

ADHD: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd Voor cliënten zijn de volgende websites informatief thuisarts.nl en Samenvattingskaart ZS ADHD.pdf

 

Angstklachten en angststoornissen: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen Voor cliënten en naasten zijn de volgende websites informatief: thuisarts.nl, Folder ADF stichting.pdf, Samenvattingskaart ZS Angstklachten en angststoornissen.pdf

 

Autisme:

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/autisme Voor cliënten en naasten zijn de volgende websites informatief: thuisarts.nl, Samenvattingskaart ZS Autisme.pdf

 

Stemmingsstoornissen: Depressie

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen voor cliënten en naasten zijn de volgende websites informatief: thuisarts.nl, Samenvattingskaart ZS Depressieve stoornissen.pdf

 

Afhankelijk van het soort klacht kan er, naast de individuele behandeling, gekozen worden voor psycho-educatie (uitleg over het probleem), zelfmanagement strategieën (wat kunt u zelf doen aan uw klacht of probleem) en E-Health. Deze methoden en technieken zijn altijd ingebed in de psychologische behandeling. Afhankelijk van uw klacht kan er gekozen worden voor een van de onderstaande behandelingen.

 

 

JIPP biedt de volgende behandelingen aan

 

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is, zoals het woord al aangeeft, een therapievorm welke inzicht verschaft in het ontstaan van uw probleem vanuit uw persoonlijke levensgeschiedenis.

Daarbij zult u ontdekken welke bewuste- en onbewuste factoren een rol kunnen spelen bij het in stand houden van het probleem. U wordt zich bewust van uw bewuste of onbewuste handelen, wat uit denken, doen, voelen en zeggen kan bestaan. Met de verkregen inzichten kunt u uw handelen veranderen. Dit betekent niet dat er per se gegraven wordt in uw verleden. Met name in het hier en nu vertalen de ontstane patronen en de daarmee samenhangende problematiek zich vaak. Inzichtgevende therapie kan toegepast worden bij depressieve klachten, angsten en lichamelijke klachten.

 

ACT Acceptance and Commitment Therapie

 

ACT is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor psychische problemen. ACT valt onder de zogenoemde “derde generatie” cognitieve gedragstherapie. Mensen steken doorgaans veel energie in positief denken, sterk zijn en niet bij de pakken neerzitten. Dat klinkt goed, maar nadeel daarvan is dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen als het niet lukt je beter te voelen, ondanks alle inspanningen. Bij ACT leert u negatieve gevoelens niet te bestrijden of te vermijden maar juist toe te laten (accepteren ). U leert door ACT minder te vechten tegen uw gevoelens en gedachten. Door ze toe te laten kunt u bewuster op zoek naar wat echt waarde heeft. Het helpt vermijdingsgedrag te ondermijnen en meer contact te krijgen met het hier en nu. ACT is een behandelmethode en kan tegelijk een levenshouding worden, gericht op het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit. De kernboodschap van ACT is: Accepteer datgene waar je geen controle over hebt met alle bijkomende negatieve gedachten, lichamelijke spanning en verdere worstelingen en richt je op de dingen die jouw leven de moeite waard maken. ACT wordt toegepast bij depressieve klachten, angsten, weinig eigenwaarde, lichamelijke klachten en vragen over zingeving. In het gesprek met uw behandelaar kan onderzocht worden of ACT een goede methode voor u is.

Cognitieve gedragstherapie

 

In deze therapie wordt ervan uit gegaan dat onze manier van denken veel invloed heeft op de manier waarop wij ons voelen en daarmee hoe wij ons gedragen. Zodra psychische klachten voortkomen uit gedachten (cognitie betekent gedachte) die mensen hebben over hun problemen, is het van belang meer bewust te worden en te gaan begrijpen welke gedachten, leefregels, veronderstellingen of overtuigingen de klachten beïnvloeden. In de therapie kunt u leren de manier van denken te veranderen, waardoor het gevoel verandert en daarmee stappen gezet kunnen worden om ook het gedrag te veranderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de cognitieve gedragstherapie effectief is bij veel psychische klachten. Bijvoorbeeld bij angst- en paniekklachten, depressie, dwangklachten, eetproblemen, pijnstoornissen en spanningshoofdpijn. Voor volwassenen zijn er geschikte methodes en protocollen waarbij vaak E-Health wordt gebuikt om thuis te oefenen met nieuwe gedrag en huiswerkopdrachten.

 

EMDR

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. De belangrijkste insteek is u te helpen de herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Vaak gaat het om akelige herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS). Behalve schokkende ervaringen, kunnen ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op uw leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd die nog steeds in het hier-en-nu invloed hebben, voor EMDR in aanmerking komen.

Bij EMDR worden oogbewegingen of klikjes per koptelefoon aangeboden terwijl u zich openstelt voor de beladen informatie. Er wordt wetenschappelijk onderzocht hoe dit mechanisme werkt, maar inmiddels is er zodanig veel bewijs dat het de aanbevolen methode is bij trauma.

 

Oplossingsgerichte therapie

 

Oplossingsgerichte therapie is een doelgerichte, directieve en kortdurende vorm van therapie. Het onderscheidt zich van andere therapievormen doordat de oplossing en eigen mogelijkheden centraal staan, in plaats van hetgeen waar u last van heeft.

 

Uitgangspunt is dat ieder mens een probleemoplossend vermogen heeft. De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te activeren en stelt u in staat uw eigen oplossingen te creëren.

Oplossingsgerichte therapie kan goed gebruikt worden in combinatie met andere therapieën zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, EMDR en Inzichtgevende therapie.

 

Symbooldrama/ Katathyme Imaginatieve Therapie

 

Symbooldrama is een behandelvorm waarin het beleven van innerlijke beelden op de voorgrond staat. Het gaat daarbij om een werkwijze volgens een nauw omschreven methodiek, waarbij niet alleen taal maar juist ook de beelden van belang zijn.

De behandelaar vraagt u om zich te ontspannen. Zondig krijgt u daarvoor ontspanningssuggesties. Vervolgens wordt u gevraagd om u ergens een voorstelling van te maken (bijvoorbeeld: iets uit de natuur). De therapeut helpt u daarbij door vragen te stellen over uw waarneming en beleving van dit opgeroepen beeld. Tijdens deze “dagdroom” neemt de ontspanning meestal verder toe. Door die ontspanning krijgt u meer contact met uw eigen gevoelens, beelden en gedachten. Meestal zal de therapeut u na afloop vragen thuis of ter plekke een tekening naar aanleiding van uw dagdroom te maken. Deze tekening wordt in een vervolggesprek als hulpmiddel gebruikt om over de beleving van de dagdroom verder door te praten.

Symbooldrama is geschikt voor verschillende problemen. Bij behandeling van o.a. angst, depressie, psychosomatiek, identiteits- en hechtingsproblemen, onverwerkte rouw, trauma’s en eetstoornissen is symbooldrama zeer effectief gebleken. Symbooldrama wordt zowel bij korte als langdurende behandelingen toegepast.

 

ReAttach

 

ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het optimaliseren van ontwikkeling. De ReAttach therapeut faciliteert cliënten in de stress- en emotieregulatie en helpt hen om op eigen kracht weer samenhangend te kunnen denken. ReAttach biedt bovendien talloze mogelijkheden om ontwikkeling te activeren. De methode wordt toegepast bij kinderen en volwassenen die ondersteuning vragen of verder door willen groeien. Bij de behandeling van kinderen worden ouders altijd betrokken en krijgen eveneens een aantal behandelingen. Ook bij autisme wordt deze methode vaak toegepast. Het is een methode die kort duurt (5 sessies) en al snel resultaat geeft.

 

Wilt u meer lezen over hoe u zelf keuzes kan maken in uw behandeling en wat daarin belangrijk is:

https://akwaggz.nl/patienten/

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ehealth/

https://www.ggzstandaarden.nl/

 

 

 

 

Copyright 2018 by Praktijk Jipp te Goes