Autisme spectrum stoornissen

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Begeleiding bij Autisme spectrum stoornissen

Individuele begeleiding / psycho-educatie:

 

Individuele begeleiding bestaat uit het geven van psycho-educatie: uitleg geven over wat autisme is. Het helpt, wanneer je beter zicht hebt op je sterke en zwakke kanten en weet, hoe deze zich verhouden tot autisme. Andere manieren van omgaan met situaties en problemen kunnen het leven wat gemakkelijker maken.

Individuele behandeling:

 

Deze vorm van behandelen is zinvol, wanneer volwassenen naast de problemen, die ze van hun autisme ondervinden ook klachten hebben zoals angsten, sombere gedachten, dwanghandelingen etc.

 

De behandeling is er dan op gericht om die klachten te verminderen.

 

Coaching:

 

Deze vorm van begeleiding volgt (meestal) op psycho-educatie. Coaching is begeleiding bij het dagelijks functioneren en kan gericht zijn op allerlei gebieden: het werk, het gezin, relatie met de partner etc. Samen wordt er gezocht naar oplossingen en geoefend in het toepassen van (aangeleerde) vaardigheden.

Relatietherapie:

 

Wanneer één van de partners autisme heeft, heeft dit vaak invloed op de relatie. De relatie kan onder druk komen te staan en het kan nodig zijn om hulp te zoeken. Inzicht in ieders problemen geeft vaak begrip en vanuit wederzijds begrip kan er weer gezocht worden naar openingen en aanknopingspunten om verder te kunnen.

 

Terug

 

Copyright 2017 by Praktijk JIPP te Goes