Tarieven 2024

Tarieven 2024

Tarieven verzekerde en onverzekerde zorg 2023 en 2024 praktijk JIPP
In 2023 en 2024 kan er psychologische zorg worden geboden aan volwassenen vanuit het zorgprestatiemodel. Hiervoor hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten inclusief de onder de zorgverzekeraar vallende labels:

 • CZ
 • Zilveren Kruis
 • VGZ
 • Menzis
 • Caresq
 • DSW

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de zorg vergoed vanuit de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Voor 2020 hebben wij met alle Zeeuwse gemeenten een contract.

Volwassenen
Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin deze aangeeft dat het om basis GGZ gaat en wat de klachten zijn. Ook kan hij een vermoeden van een DSM-classificatie aangeven en de zorgzwaarte. Voor volwassenen geldt een eigen risico dat ieder jaar door de overheid wordt vastgesteld en dat voor alle verleende zorg geldt uitgezonderd huisartsenzorg en verloskunde. 

Voor meer informatie, zie link https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Kinderen en jongeren
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de zorg vergoed wordt door de gemeente. De gemeente kan een indicatie afgeven voor psychologische hulp maar ook de huisarts kan dit doen. Voor jongeren tot 18 jaar geldt er geen eigen risico of eigen bijdrage.

Geen vergoeding
Een aantal diagnoses of klachten worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar of gemeenten. Het betreft o.a.:

 • Aanpassingsstoornissen (volwassenen)
 • Burn-out (volwassenen)
 • Relatieproblemen (volwassenen) 
 • Rouw (volwassenen)
 • Dyslexie (kinderen in de basisschoolleeftijd)

Deze zorg wordt bij u gedeclareerd maar wordt soms ook vanuit het aanvullend pakket vergoed. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Het is belangrijk dat u zelf navraag doet of en hoe uw hulpvraag vergoed wordt en hiervan ook een schriftelijke bevestiging vraagt. Dyslexiezorg wordt door de gemeente alleen vergoed bij door hen erkende en gecontracteerde partijen. Voor informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Indien wij geen contract hebben afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar of u wilt behandeling voor niet vergoede klachten, gelden de tarieven die opgesteld zijn door NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) . 

De tarieven gelden alleen indien uw verzekeraar geen contract met ons heeft. (basis NZA: Nederlandse Zorg Autoriteit). Bij de vaststelling van onze tarievenlijst hebben wij gebruik gemaakt van de door NZA gepubliceerde lijsten met maximumtarieven voor Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04.

meer informatie hierover is te vinden via onderstaande site. De tarievenlijst staat bij de bijlage op de site. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/

 

Tarieven ZPM

Psychologie Praktijk JIPP valt voor het zorgprestatiemodel onder Setting 1 Vrijgevestigde GZ-psycholoog BIG Ambulant Kwaliteitsstatuut II

De bijbehorende tarieven voor diagnostiek over 2023 en 2024 zijn  door de NZA als volgt vastgesteld

Prestatiecode Prestatie Duur Bedrag 2023 Bedrag 2024
CO0172 Diagnostiek Vanaf 15 minuten 65,19 68,88
CO0302 Diagnostiek Vanaf 30 minuten 108,04 114,20
CO0432 Diagnostiek Vanaf 45 minuten 151,07 159,70
CO0562 Diagnostiek Vanaf 60 minuten 173,40 183,44

 

De bijbehorende tarieven voor behandeling over 2023 en 2024 zijn  door de NZA als volgt vastgesteld

Prestatiecode Prestatie Duur Bedrag 2023 Bedrag 2024
CO0237 Behandeling Vanaf 15 minuten 52,99 56,19
CO0367 Behandeling Vanaf 30 minuten 90,36 95,67
CO0497 Behandeling Vanaf 45 minuten 128,40 135,89
CO0627 Behandeling Vanaf 60 minuten 152,50 161,46

 

Voor meer informatie, zie link

https://zorgprestatiemodel.nza.nl

 

Hieronder vindt u de brochure over het nieuwe zorgprestatiemodel. Klik op de afbeelding om deze te downloaden

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:2a5139bf-9374-46e7-baa8-dca73820a2f5

 

Voor niet vergoede zorg geldt het volgende uurtarief:

Consult Individueel psycholoog 115 euro per 01-01-2024

Betalingen

 • Voor een goede afhandeling van de nota’s met uw zorgverzekeraar of gemeente hebben wij gegevens van u nodig: een verwijzing van de huisarts (of gemeente tot 18 jaar) is wettelijk verplicht. Wij controleren uw identiteitsbewijs en zorgpas zodat wij over uw polisnummer en BSN-nummer beschikken. Wij maken geen kopieën van uw identiteitsbewijzen of zorgverzekeringsgegevens.
 • Het zorgprestatiemodel voor volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de zorg vergoed door de gemeente.
 • Voor volwassenen geldt een eigen risico voor verleende zorg (het bedrag wijzigt jaarlijks). Dit geldt overigens voor alle verzekerde zorg uitgezonderd de huisarts en kraamzorg. Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. De WMO hanteert een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor volwassenen.
 • De betalingsvoorwaarden zijn op te vragen bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)  Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Annuleren van gesprekken:
Indien u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. U kunt dit per e-mail (behandelaar) of telefonisch (praktijk) doen. Indien u niet tijdig annuleert, zijn de kosten van dit consult voor eigen rekening (de verzekeraar vergoedt deze kosten niet).

Niet nagekomen afspraak
Psycholoog 60% van 96 euro

Onderzoek en diagnostiek bij volwassenen wordt niet meer vergoed als het niet wordt uitgevoerd in het kader van een geïndiceerde behandeling.

Wilt u alleen een onderzoek dan gelden hiervoor de onderstaande tarieven:

 • Intake 115 euro
 • Enkelvoudige onderzoek (bv Intelligentiebepaling) 350 euro
 • Meervoudig onderzoek  (bv onderzoek naam ADHD, ASS of persoonlijkheid) 550 euro
 • Adviesgesprek (inclusief verslag) 115 euro

Stel uw vraag