Privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Wanneer u uw kind of uzelf aanmeldt, wordt er een dossier aangemaakt. In dit dossier komen de verslagen van onderzoek, behandeling, begeleiding en eventueel ook verslagen en brieven van de huisarts of andere instellingen, waarmee u contact heeft gehad. Alles wat tijdens de gesprekken wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is bij wet geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Wij vinden een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere verwijzers belangrijk. We zenden, na uw schriftelijke toestemming, aan het begin en einde van de hulpverlening een beknopte rapportage naar de huisarts of verwijzer. U kunt echter ook schriftelijk aangeven dat u niet wilt dat iemand wordt ingelicht.

De behandelaar mag wettelijk gezien pas na 15 jaar uw gegevens vernietigen en moet ze tot die tijd zorgvuldig en afgesloten bewaren na afsluiting van de behandeling. Op uw eigen verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden. U moet daarvoor een verklaring tekenen die bewaard wordt gedurende 15 jaar.

PRIVACYSTATEMENT Maatschap JIPP (AVG)

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stel uw vraag