Privacy

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Privacy

 

Wanneer u uw kind of uzelf aanmeldt, wordt er een dossier aangemaakt. In dit dossier komen de verslagen van onderzoek, behandeling, begeleiding en eventueel ook verslagen en brieven van de huisarts of andere instellingen, waarmee u contact heeft gehad. Alles wat tijdens de gesprekken wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is bij wet geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

 

Wij vinden een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere verwijzers belangrijk. We zenden, na uw schriftelijke toestemming, aan het begin en einde van de hulpverlening een beknopte rapportage naar de huisarts of verwijzer. U kunt echter ook schriftelijk aangeven dat u niet wilt dat iemand wordt ingelicht.

 

De behandelaar mag wettelijk gezien pas na 15 jaar uw gegevens vernietigen en moet ze tot die tijd zorgvuldig en afgesloten bewaren na afsluiting van de behandeling. Op uw eigen verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden. U moet daarvoor een verklaring tekenen die bewaard wordt gedurende 15 jaar.

 

ZIE OOK ONS PRIVACY STATEMENT OP DEZE WEBSITE

 

terug

Copyrighy 2017 by Praktijk JIPP te Goes