Praktijkinformatie en Betalingsvoorwaarden

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

 

 

 

 

Praktijkinformatie en betalingsvoorwaarden groepspraktijk JIPP 2019

 

Algemeen

 

 • Praktijk JIPP biedt voor kinderen tot 18 jaar zowel behandeling als diagnostiek in de basis GGZ als in de specialistische GGZ. Beide op verwijzing van de huisarts of de gemeente. Daarnaast biedt JIPP voor volwassenen behandeling vanuit de Basis GGZ en begeleiding vanuit de WMO.
 • De praktijk is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen is de praktijk gesloten.
 • De praktijk is telefonisch van 09.00-10.00 uur bereikbaar: 0113-232552.
 • Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken. Ook contact per email is mogelijk via secretariaat@praktijkjipp.nl
 • Praktijk JIPP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20159009
 • De AGB-code van de praktijk is 94003805
 • Alle hulpverleners zijn lid van een beroepsvereniging en hebben de vereiste registraties.

 

 

Vervanging buiten kantoortijden en crisis en tijdens vakanties

 

 • Buiten kantoortijden en op feestdagen en in het weekend kunt u in geval van nood of crisis een beroep doen op uw huisarts die zo nodig de crisisdienst inschakelt. Ook de gemeentes hebben een crisisnummer welke u kunt bellen. U vindt dit nummer op de gemeentesite en Centra voor Jeugd en Gezin.
 • Tijdens vakanties van behandelaren wordt er onderling waargenomen. U wordt door uw behandelaar op de hoogte gebracht wie u kunt bereiken als u problemen heeft die niet kunnen wachten tot uw eigen behandelaar terug is.

 

Regels rond afspraken

 

 • Een standaard behandelconsult duurt 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd voor de behandelaar.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders worden deze bij u in rekening gebracht. Deze rekeningen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente! In het weekend en feestdagen kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

 

Hoe gaan wij om met uw informatie

 

 • Zonder uw toestemming geeft de behandelaar geen informatie van u aan derden.
 • De behandelaar mag wettelijk pas na 15 jaar uw gegevens vernietigen en moet ze tot die tijd zorgvuldig en afgesloten bewaren na afsluiting van de behandeling. Op uw eigen verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden. U moet daarvoor een verklaring tekenen die bewaard wordt gedurende 15 jaar.

 

Klachtafhandeling

 

 • Indien u een klacht heeft over een behandelaar is het gebruikelijk dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Komt u er samen niet uit dan kan een collega-behandelaar bemiddelen of u kunt uw klacht indienen bij de geschillencommissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam (dit geldt voor de psychologen), de V&N (SPV) en de NVMW (Maatschappelijk Werk)

 

Betalingen

 

 • Voor een goede afhandeling van de nota’s met uw zorgverzekeraar of gemeente hebben wij gegevens van u nodig: een verwijzing van de huisarts (of gemeente tot 18 jaar) is wettelijk verplicht. Wij maken een kopie van uw identiteitsbewijs en zorgpas zodat wij over uw polisnummer en BSN-nummer beschikken.
 • De basis GGZ voor volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de basis GGZ en de specialistische GGZ vergoed door de de gemeente..
 • Voor volwassenen geldt een eigen risico voor verleende zorg (het bedrag wijzigt jaarlijks). Dit geldt overigens voor alle verzekerde zorg uitgezonderd de huisarts en kraamzorg. Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. De WMO hanteert een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor volwassenen.
 • De betalingsvoorwaarden zijn op te vragen bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

 

 

Tarievenlijst 2018

 

Copyrighy 2015 by Praktijk JIPP te Goes