Intelligentie

Intelligentieonderzoek

 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een intelligentieonderzoek. Zo wil je als ouders misschien uitzoeken waar je kind het meeste talent voor heeft, of wat het moeilijk vindt.

 

Soms kan intelligentieonderzoek ook heel handig zijn als je als ouders wilt weten of de

school waar je kind op zit wel bij je kind past. Of dat deze misschien te moeilijk voor je kind is. Of juist te makkelijk. Op al dat soort vragen kan intelligentieonderzoek een antwoord geven.

 

Een intelligentieonderzoek wordt niet alleen gebruikt om te kijken hoe slim een kind of jongere is, maar ook om te kijken hoe hij of zij op school en thuis functioneert. Waar is het kind goed in, en waarin minder goed. Via het onderzoek komen we meer te weten over de dingen die een kind tot nog toe geleerd of zelf ontdekt heeft. Zo wordt duidelijk wat de sterke en minder sterke kanten zijn van een kind. Het onderzoek kan ook helpen om te ontdekken waar eventuele problemen vandaan komen. Een kind of jongere kan zich bijvoorbeeld heel rot gaan voelen of zich vervelend gaan gedragen, als het steeds dingen moet doen te eigenlijk te moeilijk voor hem of haar zijn.

 

 

Procedure

 

Het intelligentieonderzoek duurt ongeveer twee uur en wordt afhankelijk van eventueel aanvullend onderzoek opgesplitst over twee losse uren of in één keer afgenomen.

 

De meeste kinderen en jongeren vinden het

intelligentieonderzoek een erg leuk onderzoek om

te doen. Aan ouders wordt (afhankelijk van de

hulpvraag) gevraagd om een ontwikkelingsvragenlijst

in te vullen; aan school wordt gevraagd om een

schoolvragenlijst in te vullen.

 

 

Terug

Copyright 2017 by Praktijk JIPP te Goes

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen