Onderzoek

 

Algemene procedure psychodiagnostisch onderzoek

 

Wanneer na het intakegesprek met u afgesproken is dat uw kind onderzocht gaat worden, komt uw kind op de wachtlijst te staan.

 

Wanneer uw kind aan de beurt is voor onderzoek zal telefonisch of per e-mail contact met u worden opgenomen om een eerste onderzoeksafspraak te plannen. Vaak zijn er meerdere afspraken met het kind nodig om het onderzoek in zijn geheel af te kunnen ronden. Vaak kunnen deze afspraken alleen onder schooltijd gepland worden. Een afspraak voor onderzoek duurt minimaal 45 minuten tot maximaal 2 uur achter elkaar, afhankelijk van de testen die afgenomen worden.

 

Wanneer het onderzoek afgerond is, worden de gegevens uitgewerkt in een verslag. Dit verslag zal in een adviesgesprek met u doorgenomen worden. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor evt. behandeling of begeleiding doorgenomen worden. Er wordt naar gestreefd om het adviesgesprek binnen een maand na de laatste onderzoeksdag met u in te plannen. Soms wil school ook graag een gesprek over de resultaten van het onderzoek. In overleg met u kan een schoolgesprek ingepland worden. Een schoolgesprek vindt altijd plaats met (een van de) ouders erbij.

 

Kinderen en jongeren kunnen bij Praktijk JIPP aangemeld worden voor onderzoek naar:

 

 

 

 

 

 

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Copyright 2017 by Praktijk JIPP te Goes