Autisme spectrum stoornissen

Copyright 2017 by Praktijk JIPP te Goes

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Onderzoek naar Autisme spectrum stoornissen

 

Autisme is een stoornis in de hersenen. Het is een ontwikkelingsstoornis: een stoornis waarmee je geboren wordt en die op alle ontwikkelingsgebieden invloed heeft. De ontwikkeling van sociale relaties, taal en motoriek, spel en het begrip van de dagelijkse wereld kan anders of verstoord verlopen. Autisme komt voor bij kinderen met een lage, normale of hoge intelligentie.

 

Bij kinderen en jongeren met autisme spectrum problematiek is er sprake van een afwijkende informatie verwerking. Informatie die via de zintuigen (zien, horen, tast, proeven en ruiken) in de hersenen aan komt wordt niet goed verwerkt. Mensen met autisme spectrum problematiek zijn gericht op het waarnemen van details en missen de context. Hierdoor leggen ze de verkeerde verbanden of missen ze de betekenis van de situatie. Hierdoor is de wereld voor hen onveilig, waardoor ze veiligheid zoeken in bijvoorbeeld routines. Bij veranderingen kunnen kinderen en jongeren met autisme dan ook erg in paniek raken.

 

De hoofdkenmerken van autisme spectrum problematiek:

 

  • Beperkingen in het contact met andere mensen

 

Sommige kinderen en jongeren houden zich afzijdig in het contact, anderen zoeken juist te veel contact. Het gebrek aan inzicht in andermans gevoelens en gedachten is een duidelijk kenmerk bij alle kinderen en jongeren met autisme, zelfs bij kinderen en jongeren die graag aardig en behulpzaam willen zijn.

 

  • Beperkingen in communicatie en taalgebruik

 

De taal komt soms laat op gang en er zijn bijzonderheden in de taal: een monotone stem, het letterlijk nemen van taal, moeilijke grapjes begrijpen, veel over een enkel onderwerp praten, niet echt sprake van een gesprek dat over en weer gaat, moeilijk gebaren en gezichtsuitdrukkingen begrijpen etc.

 

  • Gebrekkig voorstellingsvermogen

 

Kinderen en jongeren met autisme kunnen vaak moeilijk iets voorstellen wat er niet is of wat komen gaat. Fantasie en spel ontwikkelen zich niet zoals bij gewone kinderen. Fantasie kan geheel afwezig zijn, maar er kan juist ook sprake zijn van een te veel aan fantasie en bizarre fantasie.

 

  • Beperkt gebied van belangstelling en activiteiten

 

Kinderen en jongeren met autisme kunnen sterk vast houden aan gewoonten en routines. Vaak hebben ze een onderwerp of een aantal onderwerpen waar ze extreem in geïnteresseerd zijn.

 

De meest bekende vormen van autisme zijn:

 

  • de autistische stoornis, ook wel kernautisme genoemd.

 

  • het syndroom van Asperger. Bij deze vorm van autisme is de taalontwikkeling over het algemeen goed verlopen en de intelligentie gemiddeld of boven gemiddeld.

 

  • PDD-NOS. Deze vorm wordt ook wel ‘aan autisme aanverwante contactstoornis’ genoemd.

 

  • McDD. Een vorm van autisme waarbij het niet kunnen scheiden van fantasie en werkelijkheid centraal staat.

 

Al deze vormen van autisme samen vormen het autismespectrum. Bij alle vormen van autisme staat het ‘anders denken’ centraal, maar de manier waarop autisme zich uit kan heel verschillend zijn. Geen enkel kind of jongere is hetzelfde, dus ook niet wanneer ze een vorm van autisme hebben.

 

Autisme is een stoornis die je je leven lang hebt. Hoe vroeger het ontdekt wordt, hoe beter kinderen en jongeren met autisme, maar ook hun ouders, leerkrachten en partners met deze problemen om kunnen leren te gaan. Bij Praktijk JIPP kunnen kinderen en jongeren onderzocht worden wanneer er een vermoeden is van een autisme spectrum stoornis.

 

Procedure:

 

Een onderzoek naar autisme bestaat uit een uitgebreide ontwikkelingsanamnese die deels in een gesprek en deels via een vragenlijst wordt afgenomen. Indien nodig zal er dossieranalyse plaatsvinden van eerder uitgevoerde onderzoeken of hulpverlening. Daarnaast wordt aan school gevraagd om een schoolvragenlijst in te vullen.

 

Jonge kinderen worden onderzocht met de ADOS. Dit is een observatie-instrument dat de manier van contactname, taal, verbeelding en fantasie in kaart brengt. Vaak wordt naast de ADOS ook gekozen om een SON-R af te nemen. Dit is een intelligentietest die de redeneervaardigheden en performale vaardigheden in kaart brengt, zonder dat hier taal bij nodig is.

 

Bij oudere kinderen en jongeren worden naast de ADOS ook verschillende vragenlijsten afgenomen om meer zicht te krijgen op de persoonlijkheid, competentiebeleving en manier van omgaan met problemen. Ook wordt projectief materiaal gebruikt om de mate van fantasie en verbeelding te meten. In overleg wordt ook regelmatig een aanvullend intelligentieonderzoek afgenomen, om meer zicht te krijgen op de sterke en zwakke kanten van het kind of de jongere.

 

Een onderzoek naar autisme zal tussen 2 en 4 uur in beslag nemen, verdeeld over verschillende dagdelen.

 

 

Terug