Oplossingsgerichte Therapie

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Oplossingsgerichte therapie

 

Therapeuten die werken volgens de theorie van probleemoplossende therapie zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om te begrijpen hoe een klacht is ontstaan. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. Het kind of de jongere wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de nu nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaat men ervan uit dat het kind of de jongere de oplossing onbewust al in zich heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig.

 

In oplossingsgerichte therapie concentreert de het kind of de jongere zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. Het kind of de jongere bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich alleen op het verleden als het om successen van het kind of de jongere gaat. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst. De behandelaar let niet op de klacht, maar op datgene wat het kind of de jongere al goed doet.

 

Oplossingsgerichte therapie wordt gegeven door mw. P. Langenhuijzen, maatschappelijk werkster/oplossingsgericht therapeut en dhr. J. Schout, sociaal psychiatrisch verpleegkundige/oplossingsgericht therapeut.

 

Lees ook:

 

www.solution-focused.nl

 

 

Terug

Copyright 2017 by Praktijk Jipp te Goes