Behandeling

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Behandeling:

 

Kinderen en jongeren maken soms schokkende gebeurtenissen mee, zoals een verkeersongeluk, de scheiding van hun ouders, lichamelijk of geestelijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, heftige pesterijen, het verlies van een dierbare of een ingrijpende operatie.

 

Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Hierdoor kan een kind of jongere zoveel last krijgen van de situatie dat hulp van een professioneel iemand nodig is.

 

Afhankelijk van de hulpvraag van u en uw kind zal bekeken worden welke vorm van behandeling het beste aansluit bij de ervaren problematiek. Verschillende vormen van behandeling worden soms door elkaar gebruikt of aansluitend op elkaar aangeboden.

 

Praktijk JIPP kan de volgende vormen van behandeling bieden voor kinderen en jongeren:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor begeleiding kunt u bij Praktijk JIPP terecht. Begeleiding vindt vaak plaats wanneer er sprake is van problematiek die niet te verhelpen is. Het doel van begeleiding is een kind en/of ouder beter te leren omgaan met de problematiek en het ontdekken van sterke kanten.

 

Praktijk JIPP kan begeleiding bieden voor kinderen en jongeren met:

 

 

Copyright 2017 by Praktijk Jipp te Goes