Autisme Spectrum Stoornissen

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Begeleiding bij Autisme spectrum problematiek

 

Individuele begeleiding / psycho-educatie

 

Individuele begeleiding bestaat onder andere uit het geven van psycho-educatie: uitleg geven over wat autisme is. Wanneer kinderen weten, dat ze moeite hebben met bepaalde dingen en horen hoe ze hiermee gemakkelijker om kunnen gaan, kan dit leiden tot een positieve verandering. Samen met het kind wordt gezocht naar sterke kanten en positieve eigenschappen. Thema’s rondom leren, organiseren, vriendschappen en praten met elkaar komen aan bod.

 

Voor jongeren met autisme zijn vriendschappen, relaties en seksualiteit niet vanzelfsprekend. In de pubertijd verandert het lichaam. Dit kan voor kinderen heel verwarrend en bedreigend zijn. Daarom zijn dit thema’s, die extra uitleg en aandacht nodig hebben.

 

Individuele spelbegeleiding

 

Deze vorm van begeleiding is zinvol, wanneer kinderen naast de problemen die ze door hun autisme ondervinden ook klachten hebben zoals angsten, sombere gedachten, dwanghandelingen etc. De begeleiding is er op gericht die klachten te verminderen. Ook kan de begeleiding gericht zijn op het stimuleren van de emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld leren spelen.

Groepsbegeleiding

 

Er zijn verschillende groepen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen:

 

  • Spelgroep (vanaf ongeveer 6 tot 8 jaar)

 

Het hoofddoel van deze groep is, dat kinderen merken, dat (samen) spelen leuk kan zijn. Sociale vaardigheden zoals beurtnemen, omgaan met winst en verlies, vragen of je mee mag spelen etc. komen op een speelse manier aan bod.

  • Spelgroep (vanaf ongeveer 8 jaar tot 12 jaar)

 

In deze groep wordt er meer dan in de bovenstaande groep de nadruk gelegd op leren samen te spelen en om oplossingen te bedenken bij moeilijke situaties. Daarnaast wordt er onder andere aandacht besteed aan het leren herkennen en omgaan met emoties en omgaan met conflicten.

 

  • Pubergroep (vanaf ongeveer 13 jaar tot 17 jaar)

 

Het hoofddoel van deze groep is om ervaringen uit te wisselen met leeftijdgenoten die tegen dezelfde soort ervaringen aanlopen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘hoe leg ik contacten?’, ‘vertel ik anderen over mijn autisme?’, ‘wat betekent mijn autisme in de praktijk?’ Naast deze specifieke problemen wordt er ook aandacht besteed aan de alledaagse puberonderwerpen.

 

  • Adolescentengroep (vanaf ± 17 jaar tot ± 30 jaar)

 

Het hoofddoel van deze groep is om ervaringen uit te wisselen met leeftijdgenoten die tegen dezelfde soort ervaringen aanlopen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘hoe leg ik contacten?’, ‘vertel ik anderen over mijn autisme?’, ‘wat betekent mijn autisme in de praktijk?’ Maar ook bijvoorbeeld: ‘hoe vind je werk?’, ‘hoe ga je met collega’s om?’, ‘wat doe je in je vrije tijd?’, zelfstandig wonen etc.

 

De groepsbegeleiding wordt vaak gecombineerd met individuele begeleiding zodat situaties, die in de groep voorkomen, later binnen de individuele begeleiding besproken en vervolgens in de groep weer geoefend kunnen worden.

  • Begeleiding van ouders in groepsverband

 

Dit is een cursus, die bedoeld is voor ouders, die kinderen hebben waarbij de diagnose binnen het autismespectrum net gesteld is. De cursus bestaat uit 6 sessies. De nadruk binnen de cursus ligt op het geven van informatie en uitleg over autisme, de autismehulpverlening en het onderwijs. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

 

  • Ouderbegeleiding/gezinsbegeleiding

 

De opvoeding van kinderen met autisme vraagt om een specifieke afstemming op het kind binnen het gezin. Dit vraagt vaak veel van ouders. Je kan je als ouder onzeker gaan voelen doordat de aanpak die je gewend bent, bij dit kind niet of onvoldoende werkt. Ook kan de aanwezigheid van een kind met autisme het evenwicht in het gezin verstoren. De andere kinderen binnen het gezin kunnen knel komen te zitten. Als partners kun je uit elkaar groeien, omdat ieder op zijn eigen manier de problemen verwerkt en met moeilijke situaties omgaat. De draagkracht en vindingrijkheid kunnen uitgeput raken. Ouders krijgen vaak van alle kanten (ongevraagd) advies. Het kan fijn zijn als een professioneel iemand naar u luistert en met u meekijkt en meedenkt.

 

  • Begeleiding van broertjes en zusjes

 

Broertjes en zusjes (brusjes) van kinderen met autisme hebben het soms zwaar. Het is belangrijk dat ze uitleg krijgen, waarom hun broer of zus soms anders reageert dan andere kinderen. Binnen de begeleiding wordt er ook ruimte gegeven om hun (negatieve) gevoelens over hun broer of zus te uiten. Andere kinderen zien en spreken, die weten wat het is, om een broer of zus met autisme te hebben, kan hen ook steunen. Hiernaast wordt er natuurlijk ook aandacht gegeven aan het kind zelf.

 

 

Terug

 

 

Copyright 2017 by Praktijk Jipp te Goes