ADHD

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Begeleiding bij ADHD

 

  • Individuele begeleiding

 

Individuele begeleiding bestaat onder andere uit het geven van psycho-educatie: uitleg geven over wat ADHD is. Wanneer kinderen of jongeren weten, dat ze moeite hebben met bepaalde dingen en horen hoe ze hiermee gemakkelijker om kunnen gaan, kan dit leiden tot een positieve verandering. Samen met het kind of de jongere wordt gezocht naar sterke kanten en positieve eigenschappen. Thema’s rondom leren, organiseren, vriendschappen en praten met elkaar komen aan bod.

 

ADHD verdwijnt niet, maar er zijn wel manieren waardoor je als kind of jongere beter met ADHD om kan gaan. In de begeleiding zal de nadruk liggen op aanbrengen van structuur in het dagelijks leven en oplossen van problemen. Dit alles in kleine, overzichtelijke stappen.

 

  • Ouderbegeleiding

 

De opvoeding van een kind of jongere met ADHD vraagt om veel geduld en een specifieke afstemming van ouders op het kind. Dit vraagt vaak veel van ouders. Je kan je als ouder onzeker gaan voelen doordat de aanpak die je gewend bent, bij dit kind niet of onvoldoende werkt. Ook kan de aanwezigheid van een kind met ADHD het evenwicht in het gezin verstoren. De andere kinderen binnen het gezin kunnen knel komen te zitten. Als partners kun je uit elkaar groeien, omdat ieder op zijn eigen manier de problemen verwerkt en met moeilijke situaties omgaat. De draagkracht en vindingrijkheid kunnen uitgeput raken. Ouders krijgen vaak van alle kanten (ongevraagd) advies. Het kan fijn zijn als een professioneel iemand naar u luistert en met u meekijkt en meedenkt.

 

  • Medicatie

 

Sommige kinderen en jongeren met ADHD hebben baat bij medicatie. Medicatie kan symptomen van ADHD verlichten waardoor er meer rust is voor het kind of de jongere en waardoor er ‘meer ruimte’ ontstaat voor het oefenen van alternatief gedrag of aanleren van nieuwe vaardigheden.

 

Praktijk JIPP werkt samen met psychiaters van Praktijk Het Lindeke te Goes. Indien medicatie nodig zou zijn voor uw kind, verwijzen wij u door naar deze praktijk.

 

Terug

Copyright 2017 by Praktijk Jipp te Goes