Informatieoverdracht

Hoe gaan wij om met uw informatie?

Alleen na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de cliënt kan er informatie worden doorgegeven of opgevraagd door JIPP. Dit doen wij alleen als dit nodig is om een juiste afweging te kunnen maken welke behandeling het beste aansluit bij de situatie en klachten. Informatie over eerdere behandelingen bij andere praktijken kan helpen in de afweging, samen met de cliënt, welke behandeling u nodig heeft, welke intensiteit en wat eerder wel of niet geholpen heeft. Daarnaast kan deze informatie helpen een goede afweging te maken of u bij onze praktijk op de juiste plek bent, of de BGGZ voldoet aan de ernst van de klachten en of er mogelijk een doorverwijzing naar de SGGZ nodig is.

Wij zullen nooit onnodig en zonder de toestemming van de cliënt  informatie opvragen of doorgeven. Mocht er informatie worden doorgegeven of opgevraagd dan gaat dit altijd via een beveiligd e mail kanaal speciaal voor de zorg ontwikkeld en die voldoet aan de eisen van de AVG, te weten Zorgmail.

Overigens kunnen wij in de meeste gevallen deze informatie natuurlijk van de cliënt zelf krijgen in het intake gesprek en is het opvragen van informatie of het geven van informatie niet nodig.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stel uw vraag