Ons Team

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Wij zijn een ervaren en enthousiast team. Wij bieden eerstelijns- en tweedelijnshulp voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in autismehulpverlening. We hebben een ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. Bij ons staat het belang van de cliënt voorop. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag om vervolgens samen met u tot een oplossing te komen. Als het hiervoor nodig is om van de geijkte wegen af te wijken, zullen we dit niet laten. JIPP is persoonlijk, kleinschalig en slagvaardig.

Jankees Schout is Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, BIG en NVSP geregistreerd. Hij werkt al meer dan 15 jaar met volwassenen, jongeren en kinderen met psychische problemen. Hij heeft als verpleegkundige binnen een psychiatrische kliniek gewerkt.

 

Na het behalen van het diploma van sociaal psychiatrisch verpleegkundige in Breda, is hij gaan werken als hulpverlener op de ambulante afdeling voor kinder- en jeugd psychiatrie in Goes. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met autisme en ouders van kinderen met autisme. Jankees heeft de opleiding oplossingsgerichte therapie afgerond.

Inez de Meester is GZ-psycholoog, BIG geregistreerd, Kinder en jeugdpsycholoog NIP. Zij heeft kinder- en jeugdpsychologie en kinderneuropsychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie is ze gaan werken binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in Goes. Ze heeft een postdoctorale opleiding gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog. Haar specialisme ligt op het gebied van individueel onderzoek en individuele therapie. Ze heeft de opleiding tot EMDR therapeut gevolgd (traumabehandeling). Naast haar andere werkzaamheden als GZ-psycholoog heeft ze jarenlange ervaring in het onderzoeken, begeleiden en behandelen van kinderen, jongeren met autisme en hun ouders. Ze heeft veel ervaring met consultatie aan scholen en instellingen.

Petra Langenhuijzen is maatschappelijk werker met VO en geregistreerd als GGZ-Agoog (BPSW). Zij heeft de HBO-opleiding maatschappelijk werk gevolgd in ’s-Hertogenbosch. Na het behalen van haar diploma is zij gaan werken in de jeugdhulpverlening. In 1993 heeft zij een overstap gemaakt naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze volgde de voortgezette opleiding algemene methodiekontwikkeling gericht op partnerrelatie- en gezinsbehandeling. Zij heeft jarenlang gewerkt als ouder/gezinsbegeleider in een kinderpsychiatrische kliniek en op een dagbehandeling. Vervolgens heeft zij zich als ambulant hulpverlener gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met autisme en het begeleiden van hun ouders. Ze is gespecialiseerd in oplossingsgerichte therapie en relatietherapie.

Petra Flipse isGZ-psycholoog, BIG geregistreerd, Kinder en Jeugdpsycholoog NIP Zij heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Rijks Universiteit te Leiden. Hierna is ze gaan werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Zeeland. Ze heeft een ruime ervaring op het gebied van de diagnostiek, individuele therapieën en ouderbegeleiding. Tijdens haar werk heeft zij verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd o.a. op het gebied van de diagnostiek en vroegkinderlijke ontwikkelingsstoornissen. In 2004 heeft zij haar getuigschrift voor GZ-psycholoog verkregen en is zij geregistreerd in het BIG register. In haar werk is zij zich gaan specialiseren op het gebied van de autisme spectrumstoornissen. Ze heeft veel ervaring in de diagnostiek rondom autisme en het werken met kinderen met autisme en hun ouders. Daarnaast heeft zij een jarenlange ervaring in de volwassenen- psychiatrie. Petra heeft de opleiding voor symbool drama gevolgd en mag zich symbooldramatherapeut noemen.

 

 

Copytight 2017 by Praktijk JIPP te Goes