Aanmelden

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

Aanmeldprocedure (vanaf heden is aanmelden via deze website om privacyredenen NIET meer mogelijk!)

 

Wanneer u uzelf of uw kind wilt aanmelden bij Praktijk JIPP kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen met ons.

 

Een verwijsbrief van de huisarts naar onze praktijk is altijd een voorwaarde om de hulp te kunnen starten.

 

In de verwijsbrief dient te staan om welke problematiek het gaat en dienen de klachten van de cliënt duidelijk omschreven te zijn. Ook is het belangrijk om de Naam/Adres/Woonplaats gegevens van zowel de cliënt als huisarts op de verwijzing te vermelden, evenals de datum.

 

Wij kunnen pas een intakegesprek houden wanneer de verwijsbrief aanwezig is op de praktijk. Tijdens het intakegesprek zullen een aantal aanvullende formulieren ingevuld worden voor onze administratie.

 

In het intakegesprek worden uw zorgen en hulpvraag besproken. Aan de hand van uw informatie zal de behandelaar een inschatting maken van de problematiek die speelt en de hulp die Praktijk JIPP kan bieden.

 

Een intakegesprek duurt één uur. Wanneer binnen dit uur nog niet alles wat u wilt bespreken, besproken is, zal een vervolggesprek ingepland worden.

 

Wanneer een kind jonger is dan 12 jaar, is het gebruikelijk dat ouders het intakegesprek voeren. Uw kind hoeft hier niet bij aanwezig te zijn. Kinderen vanaf 12 jaar mogen na goedkeuring van de ouders bij (een deel van) het intakegesprek aanwezig zijn. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf op intakegesprek komen wanneer zij dit wensen. Uiteraard mogen ouders ook meekomen of alleen komen wanneer het kind niet mee kan of mee wilt.

 

Wanneer u gescheiden bent, kunnen wij de aanmelding van uw kind alleen in behandeling nemen wanneer de andere ouder schriftelijk toestemming gegeven heeft. Zowel u als uw ex-partner zullen betrokken worden bij de aanmelding en het vervolgtraject.

 

Zie tabblad "wachttijden" voor actuele wachttijden.

 

Aanmelden uitsluitend via telefoon

 

Zoals vermeld is telefonisch aanmelden mogelijk op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur ’s morgens. Wij zullen de benodigde gegevens noteren en kort met u de aanmeldreden bespreken.

 

Wanneer u ons telefonisch niet kan bereiken vanwege telefonische drukte, dan is het mogelijk om het antwoordapparaat in te spreken. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en dat u belt voor een aanmelding. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugbellen.

 

Let op: wanneer u uzelf telefonisch aanmeldt, vragen wij om een aantal gegevens, zoals de polisnummers van de verzekering en het BSN nummer. Het is handig wanneer u deze gegevens bij de hand heeft wanneer u wilt aanmelden.

 

Indien u uw kind wilt aanmelden, zullen wij zowel om het polisnummer en BSN nummer van uw kind als van één van de ouders vragen. Het is handig om deze gegevens bij de hand te hebben.

 

 

Copyright 2017 by Ptaktijk JIPP te Goes