Aanmelden

Praktijk JIPP

Westwal 2

4461 CM Goes

Tel: (0113) 232552

 

 

www.praktijkjipp.nl

 

secretariaat@praktijkjipp.nl

Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

 

Aanmelding

Soms kan er een moment zijn in uw leven of in de ontwikkeling van uw kind dat u zich zorgen maakt of problemen ervaart waar u niet meer alleen uitkomt. Psychologische hulp kan dan een optie zijn. Wat kunt u bij JIPP van de psychologische hulp verwachten?

Allereerst kunt u via onze website al veel te weten komen over de praktijk. Zowel informatie over klachten en behandeling waarvoor u bij ons terecht kunt als ook praktische informatie. Als u besluit zich aan te melden, kunt u telefonisch contact opnemen tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur tussen 09.00 en 10.00 uur. U kunt ook een bericht achterlaten, wij bellen u dan later terug. Vergeet dan niet uw naam en telefoonnummer in te spreken.

 

Bij een telefonische aanmelding vragen we om een korte beschrijving van uw hulpvraag, maar ook naar een aantal administratieve gegevens zoals uw NAW gegevens, uw zorgverzekeraar en uw verwijzer. Wij leggen u de gang van zaken uit en geven informatie over de wachttijd. Het is belangrijk dat u de juiste verwijzing heeft. Voor volwassenen vanaf 18 jaar hebben we een verwijzing nodig van de huisarts voor basis GGZ behandeling. Voor kinderen tot 18 jaar kan er op twee manieren een verwijzing komen. In de eerste plaats via de huisarts en ten tweede via de gemeente bij de afdeling jeugdhulpverlening of een CJG (centrum voor jeugd en gezin). Zonder een juiste verwijzing kunnen wij geen hulpverleningstraject starten. Aan de telefoon wordt gelijk een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek, de intake.

 

De intake is het eerste gesprek van het behandel- of onderzoekstraject. Over het algemeen zal één gesprek nodig zijn om een beeld te vormen van de hulpvraag. In dit eerste gesprek wordt verder doorgevraagd naar de klachten maar ook naar de persoonlijke situatie en omstandigheden. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontstaan van de klachten en bij kinderen wordt er daarnaast specifiek nagevraagd over de ontwikkeling vanaf de eerste levensjaren. Bij volwassen cliënten wordt gevraagd of zij een korte klachtenvragenlijst willen invullen die via een beveiligde site naar uw email wordt gestuurd.

Na de intake wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld waarin de hulpvraag en doelstellingen worden verwerkt. Wij leggen u uit wat het behandelplan inhoudt en wat er voor uw klachten mogelijk is. Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een goed aanbod te komen. Mochten we er niet uitkomen dan zoeken wij samen naar u naar een alternatief. Met uw toestemming wordt aan uw huisarts teruggekoppeld dat we gaan starten en waar we aan gaan werken.

 

Het behandel- of onderzoekstraject en de intake sluiten niet direct op elkaar aan. Wij proberen de wachttijden echter wel zo kort mogelijk te houden. Wij werken volgens de normen en richtlijnen die bij onze beroepsgroep horen (NIP, Treeknormen). Tussentijds wordt met u geëvalueerd of het behandelplan nog aansluit of dat er een aanpassing nodig is. In overleg kan E-Health onderdeel van de behandeling zijn. Dit houdt in dat u of uw kind informatie, oefeningen of vragenlijsten van een beveiligde website via de mail krijgt aangeboden. Wij werken hiervoor met een erkende leverancier samen (Telepsy), waardoor uw privacy is gewaarborgd. Soms gebruiken we Apps’ die u kunnen ondersteuning in oefeningen die met u besproken zijn. Deze ondersteuning is altijd een aanvulling op de individuele gesprekken met u of uw kind.

 

Na afloop van uw behandeling wordt u opnieuw verzocht een klachtenvragenlijst in te vullen om de resultaten te evalueren. Als u daar toestemming voor geeft worden deze resultaten landelijk anoniem verwerkt. Daarnaast vragen we u een klanttevredenheidslijst in te vullen. Door de informatie die we daaruit krijgen zijn we in staat onze zorg nog beter op de wensen van de cliënten af te stemmen. Met uw toestemming wordt er een kort verslagje naar de huisarts gestuurd over het verloop van het behandeltraject. Hierin kunnen ook nog specifieke zaken worden opgenomen bv over de nazorg of verdere begeleiding voor u of uw kind.

 

Gedurende het gehele traject bij JIPP kunt u altijd met uw vragen en eventuele zorgen bij uw behandelaar terecht. Wij kijken dan met u naar een oplossing.

Ook bij klachten vragen we u deze te bespreken met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit dan is er een klachtencommissie waar u uw klacht kunt neerleggen

 

Copyright 2017 by Ptaktijk JIPP te Goes